Priser


VERDITAKSERINGEks. mva. Inkl. mva.
Forenklet verdivurdering3 600,-4 500,-
Enebolig4 400,-5 500,-
Leilighet4 000,-5 000,-
Rekkehus4 4005 500,-
Fritidsbolig4 400,-5 500,-
Tomt3 600,-4 500,-
* Tillegg pr. ekstra garasje eller mindre bygg på eiendommen640,-800,-
* Tillegg pr. ekstra utleiedel i tillegg til hoveddel640,-800,-
* Tillegg for beregning av bo- og bruksrett960,-1 200,-
** Tillegg - Timesats - Kjøretid640,-800,-
** Tillegg - Bilgodtgjørelse pr. km.6,-7,5,-


TILSTANDSRAPPORTEks. mva.Inkl. mva.
Enebolig11 000,-13 750,-
Leilighet9 600,-12 000,-
Rekkehus10 400,-13 000,-
Fritidsbolig10 400,-13 000,-
Verdivurdering i tilstandsrapporten2 800,-3 500,-
* Tillegg pr. ekstra garasje eller mindre bygg på eiendommen640,-800,-
* Tillegg pr. ekstra utleiedel i tillegg til hoveddel640,-800,-
* Tillegg pr. ekstra våtrom - 2 stk er inkl. i rapport640,-800,-
** Tillegg - Timesats - Kjøretid640,-800,-
** Tillegg - Bilgodtgjørelse pr. km.6,-7,5,-


UAVHENGIG KONTROLLEks. mva.Inkl. mva.
Kontroll av våtrom og lufttetthet i enebolig - Inkl. to våtrom10 000,-12 500,-
* Tillegg pr. ekstra våtrom1 600,-2 000,-
* Tillegg - Timesats - Avviksbehandling etc.960,-1 200,-
** Tillegg - Timesats - Kjøretid640,-800,-
** Tillegg - Bilgodtgjørelse pr. km.6,-7,5,-


BYGGELÅNSKONTROLLEks. mva.Inkl. mva.
Byggelånsoppfølging - Egeninnsats / mindre bedrift12 000,-15 000,-
Byggelånsoppfølging - Ferdighusleverandør / større bedrift10 000 ,-12 500,-
* Tillegg - Timesats - Ekstraarbeid1 000,-1 250,-
** Tillegg - Timesats - Kjøretid640,-800,-
** Tillegg - Bilgodtgjørelse pr. km.6,-7,5,-


ANDRE OPPDRAGEks. mva.Inkl. mva.
Næringstakst, skade- og reklamasjonstakst - Utføres pr. time1 000,-1 250,-
** Tillegg - Timesats - Kjøretid640,-800,-
** Tillegg - Bilgodtgjørelse pr. km.6,-7,5,-


Generell informasjon

*     Tillegg ut over det som er medtatt i stk.-pris.
**   Kjøring tilkommer på alle typer oppdrag dersom annet ikke er avtalt.