Uavhengig kontroll


Hovedmålet med uavhengig kontroll er at våtrom og lufttetthet blir ivaretatt etter dagens krav, og for å sikre at forbruker skal få det produktet han faktisk har krav på.

Uavhengig kontroll innebærer at et profesjonelt og uavhengig foretak skal kontrollere fuktsikring og lufttetthet i småhus, samt brann- og konstruksjonssikkerhet i større bygg. Først når bygget er kontrollert kan byggeprosjektet erklæres ferdig. Bakgrunnen for uavhengig kontroll, er for å sikre god kvalitet i byggesak, god kvalitet på ferdige bygg og like konkurransevilkår for foretakene. Det vil også være et effektivt middel for å gjøre det vanskeligere for de useriøse foretakene å få tilgang til markedet.

Den uavhengige kontrollen skal påse at:

  • det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene.
  • at prosjekteringen oppfyller kravene beskrevet i dagens TEK (byggteknisk forskrift).
  • at utførelsen er i henhold til prosjekteringen.