Byggelånskontroll


Bank/långiver krever i enkelte tilfeller byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må du som byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver, men den gir også en trygghet for byggherre mht. planlagt byggelån/budsjett osv.