Boligsalgsrapport – Tilstandsanalyse


En boligsalgsrapport beskriver boligens tekniske tilstand. Takstmannen vil under befaringen gå igjennom boligen både utvendig og innvendig. Det vil bli foretatt nødvendige målinger som arealmåling og fuktmåling samt at andre nødvendige sjekkpunkt vil bli sjekket.
Etter befaringen vil boligsalgsrapporten bli fullført. I rapporten vil eventuelle tilstandssvekkelser og andre mangler som boligen måtte ha i forhold til norsk standard bli belyst.
En boligsalgsrapport skaper en tryggere bolighandel både for kjøper og selger. Kjøper vil få mer innblikk i hva som følger med i handelen, og selger vil lettere kunne unngå reklamasjoner grunnet skjulte feil og mangler.

Bedriften har DNV-godkjenning for nye boligsalgsrapport etter NS3600.

 

Visuell gjennomgang av boligsalgsrapporten