Taksering


En takst kan defineres slik:

 

«En teknisk-juridisk beskrivelse av et takstobjekt – med en økonomisk konklusjon.»

«En takst er en uavhengig, upartisk, skriftlig verdivurdering av et takstobjekt. Taksten skal utføres av en kvalifisert taksator, og skal inneholde en teknisk og en juridisk beskrivelse av takstobjektet, presentere relevant markedsinformasjon og nødvendige økonomiske analyser og ha en økonomisk konklusjon, fastsatt på et gitt tidspunkt.»