Verdi- og lånetakst


Verditakst ved salg av bolig er den prisen en selger normalt kan forvente i dagens marked.
Ved verditaksering er hovedformålet å beregne eiendommens markedsverdi på takseringsdagen, med hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle heftelser, bruksrettigheter m.m. Verditaksten er basert på en visuell besiktigelse av eiendommen, supplert med enkle målinger.

Markedsverdien blir fastsatt av en takstmann og er grunnlag for lånetaksten.

Lånetaksten ligger normalt 15 – 20% lavere enn markedsverdien, og er den verdien banken bruker for lån, pant og evt. tvangssalg av boliger.