Termografi


Har du problemer med trekk fra vindu eller dør.
Dette kan skyldes dårlig arbeid med tetting rundt karmer etc.

 

Termografering kan brukes i undersøkelse av bygninger for å:

  • Avdekke unødvendig varmetap gjennom en bygningskonstruksjon.
  • Oppdage varmegang i elektriske anlegg.
  • Indikere problemer med temperaturforskjeller.