Byggesøknad


Skal du bygge på, endre fasade eller gjøre andre inngrep på boligen?

 

 

Byggeforskriften har delt søknadene inn i 3 deler:

1.
Tiltak som ikke er søknads-pliktig.
Mindre tiltak som ikke trenger søknad eller tillatelse.

2.
Søknad om tiltak uten ansvarsrett.
Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Tiltaket er søknadspliktig, men du som tiltakshaver kan stå ansvarlig for søknaden.

3.
Søknad om tillatelse til tiltak.
Her kreves det et foretak som skal være ansvarlig for innsending av byggesøknaden til kommunen. Dette foretaket skal virke som et bindeledd mellom tiltakshaver og kommunen.
Her kreves det også søknad om ansvarsretter til alle foretakene som skal utføre oppdrag på det aktuelle prosjektet.